You are currently viewing ข้อดีของ HIFU หน้าเรียวคืออะไร?

ข้อดีของ HIFU หน้าเรียวคืออะไร?

ยิ่งอายุมาก ผิวยิ่งหย่อนคล้อยตาลการเวลา แต่หากเป็นเมื่อก่อนอาจใช้การฉีดหน้าเรียว ร้อยไหม เพื่อเป็นการ ลดเหนียง เพื่อยกกระชับใบหน้า ทำให้หน้าเรียว แต่ปัจจุบัน hifu คือเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้พลังงานคลื่นเสียงความถี่สูงที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยจาก USFDA ในการช่วยให้หน้าเรียว รักษาความหย่อนคล้อย

การทำ hifu เพียงครั้งเดียว ก็สามารถเห็นผลทันที 30% และจะเห็นผลได้ชัดเจนมากขึ้นหลังทำประมาณ 2-3 สัปดาห์ และสามารถอยู่ได้นานถึง 1 ปี

Leave a Reply