You are currently viewing ดูแลผิวให้สวยหลังทำ ทรีตเมนต์ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ดูแลผิวให้สวยหลังทำ ทรีตเมนต์ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ภายหลังการทำ Treatment มักจะมีผลทำให้ผิวไวต่อแสงมากขึ้น และมีรอยดำจากการถูกแสงแดดง่ายขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดด และควรใช้ครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอ ในบางกรณี ผิวอาจจะมีอาการแห้งตึง เกิดการระคายเคืองได้ง่าย จึงควรใช้ครีมที่เพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง เพื่อช่วยให้กระบวนการหายของแผลเกิดขึ้นได้ดีอีกด้วย

Leave a Reply